بررسی و تحلیل رمان نیلز

نویسنده

دانشجوی رشته فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتاب و کتاب‌خوانی همواره نقش به سزایی در ارتقا سطح دانش بشر داشته و دارد. انسان نمی‌آموزد، مگر با اتکا به دانش‌های پیشینی که همگی به نوعی در کتاب‌های کاغذی و یا الکترونیکی نهفته است. در زمینه آموزش زبان فرانسه نیز همواره از ابتدا تأکید بر خواندن متون فرانسه بوده تا با این ترتیب زبان‌آموزان مستقیم با فرهنگ و زبان فرانسه در ارتباط باشند. چه بسا تشویق زبان‌آموزان تازه‌وارد به خواندن کتاب‌های فرانسوی می‌تواند کمک بسیاری در ارتقا سطح زبانی آن‌ها کند، به همین دلیل است که در جوامع اروپایی دانشجویان و دانش‌آموزان به شرکت در داوری آثار ادبی ترغیب می‌شوند تا با این شیوه فرهنگ کتاب‌خوانی در بین جوانان نهادینه شود. در این مقاله با معرفی و تحلیل کتاب «نیلز» اثر الکسیس راگوگنو سعی بر آن است تا این اثر تازه به رشته تحریر در آمده به جامعه فرهنگی ایرانی معرفی شود.
 

کلیدواژه‌ها